Satsningar på det ideella engagemanget

Regeringen avsätter 20 miljoner kronor årligen i ett permanent stöd för att stödja volontär­samordning. Syftet är att stärka infrastrukturen och därigenom öka möjligheterna för personer att engagera sig i ideell verksamhet och att underlätta för organisationer att kunna rekrytera nya volontärer. Läs vidare