Stöd vid funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp som kan underlätta livet. Kontakta din kommun, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för mer information om vilka möjligheter till stöd som finns.

Läs mer på Funktionshindersguiden