Bli medlem

Som medlem i ÅSS kan du få kontakt med andra som vet hur det är att leva med ångest samtidigt som du stöder vårt arbete för att förbättra villkoren för ångestdrabbade.Ju fler medlemmar vi blir desto större möjligheter har vi att påverka samhället i frågor som är viktiga för oss som är drabbade av ångest.

Som medlem är också välkommen att, om du vill, bidra till föreningens verksamhet. Vi vill alltid bli fler aktiva.


Som medlem

  • kan du träffa andra som förstår hur det känns att leva med ångest
  • har du möjlighet att delta i våra samtalsgrupper och annan gruppverksamhet
  • kan du genom att delta i föreningens aktiviteter, eller genom att bli ideellt aktiv och bidra i föreningens verksamhet, träna på att göra sådant som på grund av ångesten känns svårt
  • kan du delta i våra medlemsmöten och årsmöten
  • får du Riksförbundets tidning ÅSS Emellan fyra gånger per år
  • stödjer du vårt intressepolitiska arbete för att förbättra ångestdrabbades villkor i samhället och inom vården
  • visar du att föreningen behövs.

Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår, dvs från januari – december.

Blir du medlem under andra halvan av ett år gäller medlemsavgiften för det som är kvar av året samt hela nästa år också.

Medlemskap för två eller fler personer i samma familj kostar 200 kr.

Stödmedlemskap kostar 100 kr. Som stödmedlem visar du att vår förening behövs och ger oss möjlighet att fortsätta vår viktiga verksamhet.Information om behandling av personuppgifter

I vårt medlemsregister finns uppgifter om medlemmarnas namn, adress, postadress samt i en del fall e-postadress och telefonnummer. Registret är till för att vi ska kunna skicka ut information till medlemmarna och för att påminna om medlemsavgiften. Vi delar uppgifterna med vår riksorganisation Ångestförbundet som svarar för distribution av medlemstidningen ÅSS Emellan. Ingen annan får del av uppgifter ur medlemsregistret. Om du slutar att vara medlem i ÅSS tar vi genast bort dig ur registret. Du som medlem har rätt att få ta del av vilka uppgifter vi har om dig i registret. Personuppgiftsansvarig inom föreningen är styrelsen som du kan kontakta om du har några frågor, antingen via e-post styrelsen@angest-stockholm.se eller telefon 076 – 780 16 50. Mera information om GDPR finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.