Internetpsykiatri

Internetpsykiatri erbjuder internetbehandling för depression, insomni, paniksyndrom, hälsoångest, IBS (irritable bowel syndrome) och social fobi. De erbjuder även behandling för ytterligare diagnoser inom ramarna för olika forskningsprojekt. 

På OCD-programmet kan du få internetbehandling för tvångssyndrom (OCD) och dysmorfofobi (BDD).

Behovet av hjälp för psykisk ohälsa är idag långt större än tillgången till behandling. Att använda internet för behandling är ett sätt att både öka tillgängligheten av vård och öka alternativen av vårdformer. Internetbehandling är alltså ett komplement och inte tänkt att ersätta andra behandlingsformer.

Internetpsykiatri