Högkänslighet

Högkänslighet brukar förkortas HSP (highly sensitive person). HSP är inte en sjukdom eller funktionsnedsättning utan ett personlighetsdrag.

Några exempel på hur det kan vara att leva som HSP

  • Man lägger märke till sådant som går andra förbi. Man tar in många intryck och reflekterar mycket över det man upplever.
  • Eftersom man lägger märke till allting får man så mycket intryck att man av naturliga skäl lättare blir överstimulerad i miljöer och sammanhang som är intensiva, röriga eller obekanta.
  • Sådant som andra kanske inte ens lägger märke till kan medföra stark trötthet och omöjliggöra koncentration.
  • Som högkänslig undviker man situationer som leder till för mycket intryck, stress och som är för omskakande. Lugn, trygghet och minskat antal intryck är däremot välgörande. Man har därför ofta behov av att dra sig tillbaka i ensamhet, i ett lugnt och tyst rum.
  • Som HSP är man mycket medveten om andras känslor och stämningar.
  • En högkänslig kan vara introvert eller extrovert, även om det är vanligare att man är introvert.
  • En HSP blir lätt berörd av konst, musik, smaker och dofter och kan uppskatta och njuta mycket av sådant.
  • Personer med HSP är ofta samvetsgranna, noggranna och försöker undvika kritik.
  • Många har som barn och vuxna ofta fått höra av andra att de är ”överkänsliga”.

I dagens samhälle där stresstålighet och okänslighet är övervärderade kan det vara svårt att leva som HSP. Ett skäl är att man ofta får utstå kritik från en oförstående omgivning, vilket lätt leder till ångest och nedstämdhet.

Ett annat skäl är att man blir överstimulerad vilket leder till hjärnstress, om man inte har möjlighet att skapa en livssituation där man kan kontrollera mängden intryck och stimulans.

Det är inte så lätt att bygga upp en livssituation där man kan ta hänsyn till sina behov som HSP, varför den som har egenskapen ofta får leva ett helt liv med alltför stark stress.

Som verkligheten ser ut är det därför många med HSP som uppfattar sin läggning som en funktionsnedsättning. Vår erfarenhet inom ÅSS är att det är vanligt att personer som kommer till oss med någon ångestdiagnos, ofta är födda högkänsliga.

Det finns likheter mellan HSP och generaliserat ångestsyndrom (GAD). Både den högkänsliga och den som har GAD blir lätt överbelastad, stressad och utmattad, vilket leder till olika kroppsliga symptom. Bägge uppfattas ofta som ”överkänsliga” och ”krångliga” eftersom de har svårare att orka med och klara av allt som ”alla andra” verkar göra. Bägge tenderar också att vara lättskrämda och hoppar högt vid plötsliga ljud, kan ha svårt med koncentrationen, och är vaksamma på det som händer i omgivningen.

Vad kan man göra för att må bättre? Fundera över hur dina behov ser ut och anpassa din tillvaro efter detta så mycket som möjligt. Se till att du får tid för återhämtning, vila från intryck, ensamhet. Boka inte in för mycket. Lär dig att säga nej. Lär dig att hålla på dina gränser och att ge utrymme för sådant som du behöver – oavsett vad andra tycker. Den som är känslig får ofta utstå kritik från en oförstående omgivning så det är avgörande att man lär sig att sätta gränser och respektera sina egna behov. Ta vara på det positiva med att vara högkänslig, tänk på att du upplever och noterar mycket som andra missar. Detta är en gåva som du kan använda dig av.

För mer information om HSP rekommenderar vi Elaine Arons bok ”Den högkänsliga människan: konsten att må bra i en överväldigande värld”.