Om ÅSS

ÅSS i Stockholm är en ideell och idéburen förening som vänder sig till personer med panikångest, generaliserad ångest (GAD), social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet (HSP) är välkommen, liksom anhöriga och närstående.

Vad vi vill och vad vi gör

Föreningen har funnits sedan 1992 och är en lokalförening inom Ångestförbundet ÅSS (tidigare Svenska Ångestsyndromsällskapet ÅSS). Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens syfte är att genom våra olika verksamheter stödja människor som är drabbade av ångestsyndrom, motverka isolering samt medverka till rehabilitering och återgång till ett utåtriktat och aktivt liv.

Vi har Öppet Hus varje torsdagskväll, vi anordnar samtalsgrupper för hjälp till självhjälp och kamratstöd, medlemsträffar, föreläsningar och studiecirklar.

Att leva med ångest

Att leva med en funktionsnedsättning tar energi och omgivningen kan ha svårt att förstå hur vardagen ser ut för den som kämpar mot nedstämdhet, fobier, ångestattacker eller en ständigt malande oro. Att leva med ångesttillstånd innebär ofta också en rad kroppsliga symptom som smärtor, trötthet och yrsel samt svårigheter i arbetsliv och sociala relationer. Många skäms över att inte kunna göra det som omgivningen förväntar sig, och försöker dölja sina besvär.

Ångest, nedstämdhet, smärtor och skamkänslor leder ofta till att livet begränsas allt mer. Samtidigt vet vi att isolering och passivitet inte gör att vi mår bättre – tvärtom!

Du är inte ensam

Hos ÅSS är du välkommen med din ångest som den är – här behöver du inte prestera eller hålla masken. Här får du träffa andra som vet hur det är att leva med ångestsyndrom. Du får ta del av andras erfarenheter och får en möjlighet att själv dela med dig av dina upplevelser till människor som förstår vad du känner.

Börja gärna med att komma på en av våra Öppet Hus-kvällar. Det är ett bra sätt att lära känna föreningen och träffa oss som är aktiva här. Observera att vi inte kan erbjuda professionell behandling, samtalsterapi, diagnostisering eller rådgivning om vilken behandlingsmetod som passar den enskilde bäst. Vi ordnar också exponeringsträning, fasta samtalsgrupper och andra aktiviteter.

Vi jobbar även intressepolitiskt

Arbetet i ÅSS består inte bara av vår medlemsverksamhet med Öppet hus, samtalsgrupper och liknande aktiviteter. En annan mycket viktig del av arbetet är att på olika sätt försöka påverka myndigheter och allmän opinion i frågor som är viktiga för ÅSS medlemmar och alla andra ångestdrabbade. Vi vet att det finns problem i kontakter med vården, försäkringskassan och andra myndigheter. Detta försöker vi påverka genom att föra en dialog med både politiker och myndigheter inom stat, kommun och region.

Ett sätt att göra detta är att samarbeta med andra intresseorganisationer och det gör ÅSS genom att vara med i Funktionsrätt Stockholms stad respektive Funktionsrätt Stockholms län, som är samarbetsorgan för ett stort antal föreningar inom funktionshinderområdet.

ÅSS har också representanter i flera av Stockholms stads funktionshinderråd, som finns både i de olika stadsdelarna och i stadens förvaltningar. När det gäller samarbetet med psykiatrin finns det brukarråd knutna till vissa kliniker och ÅSS deltar i arbetet i alla befintliga brukarråd för att på olika sätt bevaka vår grupps intressen.

Föreningens historia

Ångestföreningen ÅSS har en intressant och originell historia. Föreningen bildades 1992, då under namnet Paniksyndromsällskapet. Från början var det som namnet säger; ett sällskap och inte en formell förening. Det var tre killar i 30-årsåldern som alla bodde i stadsdelen Hjorthagen i norra Stockholm. De träffades av en slump och vänskap växte fram. Det visade sig att alla tre hade problem med panikångest, och man bildade ett informellt nätverk. Efter en tid hyrde de in sig i en källarlokal i botten på ett bostadshus, ett utrymme som egentligen var tänkt som cykelförråd. Detta blev samlingslokal och så småningom kontor.

Man fick kontakt med föreningen i Göteborg, som hade startat tidigare och redan formaliserats som en ideell förening. Genom samarbete och informationsutbyte ökade medvetenheten om att det fanns en verksamhet även i Stockholm, och medlemsantalet ökade sakta men säkert. Efter ett par år bildade man en formell förening, men valde att behålla det inarbetade namnet Paniksyndromsällskapet, förkortat PS! (med utropstecken som symbol för panik).

Efter en tid fick föreningen en ny medlem som arbetat inom Stockholms stads förvaltning och som var mycket kunnig inom organisation och ekonomi. Under hans ledning formerades den nuvarande organisationen med lokalföreningar och en övergripande länsförening. PS! Stockholm anslöt sig även till riksorganisationen.

Man sökte kommunala och landstingskommunala bidrag och fick på så sätt möjlighet att hyra in sig i en rymlig lokal med centralt läge, på Fridhemsgatan på Kungsholmen. Man fick även resurser för att anställa en kanslist på deltid. Den enda egentliga medlemsverksamheten var Öppet Hus, men med entusiastiska medlemmars hjälp utökades verksamheten successivt. Man hade Panik-Fik vilket innebar social träning i att fika på lokal, lördagsträffar och så småningom samtalsgrupper. PS! hade även en telefonjour som bemannades med frivilliga medarbetare. Telefonjouren fick dock läggas ned efter ett tag, men under samma period startade Nationella Hjälplinjen, en telefonjour för personer med psykisk ohälsa. PS! var med om att bygga upp denna verksamhet.

Efter ett par år att flyttade föreningen till andra lokaler i samma kvarter, med adress S:t Göransgatan 78, där vi fortfarande finns kvar.

När föreningen bildades i början av 1990-talet fanns det bara en av de nuvarande ångestdiagnoserna, nämligen paniksyndrom. Men efter en tid kom även diagnoserna generaliserad ångest och social fobi (social ångest). Därför kom namnet att kännas missvisande, och ändrades till Ångestsyndromsällskapet. År 2011 var det slutligen dags att släppa begreppet “sällskap” och föreningen fick sitt nuvarande namn, Ångestföreningen ÅSS.

Det har varit en fantastisk resa att få uppleva; från det råkalla cykelförrådet till dagens trivsamma föreningslokaler, från informellt sällskap på ett tiotal entusiaster till en levande förening med hundratals medlemmar. Kärnverksamheten Öppet Hus lever fortfarande kvar men har nu kompletterats med många andra aktiviteter.