En ny statsfinansierad hjälplinje öppnar i höst

En ny statsfinansierad hjälplinje öppnar redan i höst!

Glädjande nyheter efter socialminister Jacob Forsmeds presskonferens idag. Han presenterade nya satsningar på psykisk hälsa och suicidprevention. En av de satsningarna är att öppna en nationell hjälplinje för psykisk hälsa och suicidprevention. Hjälplinjen ska vara öppen dygnet runt och bemannas av legitimerad personal. ⁠Hjälplinjen ska rikta sig mot personer med egen psykisk ohälsa och suicidalitet samt till anhöriga och närstående.

”För personer som är i akut psykisk kris, eller befinner sig en svår livssituation, kan det vara avgörande att stöd finns tillgänligt” – Jacob Forsmed, socialminister