Kampanjen ”Psykisk hälsa på schemat”

Psykisk hälsa på schemat är en kampanj för alla ungas rätt till skolundervisning i psykisk hälsa. Vi samlar ideella organisationer och allmänhet för att åstadkomma förändring. Unga som lär sig om psykisk hälsa i skolan mår bättre. Kunskapen måste bli en självklar del av skolans läroplan – lika självklar som fysisk hälsa. Vårt mål är att psykisk hälsa ska ha samma självklara plats i skolans läroplan som fysisk och sexuell hälsa. Läs mer om kampanjen