Hur vanligt är ängslan, oro och ångest?

Att känna sig ängslig, orolig eller att ha ångest är vanligt. Fyra av tio säger sig ha dessa besvär. Ängslan kan liknas vid att känna sig nervös och orolig, medan ångest är en starkare känsla av oro eller rädsla som ofta känns i kroppen.

Att känna ängslan, oro eller ångest är vanligt

Drygt 40 procent av befolkningen säger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. För de allra flesta handlar det om lättare besvär. 

Ängslan, oro och ångest är vanligare bland yngre än bland äldre. I den yngsta åldersgruppen säger mer än hälften att de har haft lätta eller svåra besvär. Bland äldre har en av tre haft dessa besvär.

Det är även vanligare bland kvinnor än bland män. Varannan kvinna och var tredje man har haft lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.

Läs vidare