Den nationella anhörigstrategin

Den 14 april 2022 meddelade regeringen att man tagit beslut om Sveriges första nationella strategi för anhöriga som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg, samt att göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har tagit fram material om den nationella anhörigstrategin som är fritt att använda för alla som vill. På Nka:s webbplats hittar du bland annat en folder som sammanfattar Socialstyrelsens underlag till strategin och en powerpoint som kan användas för att sprida kunskap om anhörigstrategin.

Läs mer och ta del av materialet hos Nka