Boktips – Psykiatri för icke-psykiatriker

När är ångest en naturlig stressreaktion och när är det ett symtom på ett psykiatriskt tillstånd? Hur hanterar du en ansträngd arbetssituation och hur bemöter du dig själv och andra på ett hållbart sätt?

Boken vänder sig till alla som i sin profession eller i sin vardag möter människor med ett psykiskt lidande. Här får du konkreta råd kring hur du kan bli tryggare i ditt bemötande.

Bokens första del är en genomgång och definition av begrepp som psykisk hälsa generellt.

I del två utforskas ett hållbart förhållningssätt till bemötande och i del tre beskrivs praktiska reflektionsverktyg från KBT, ACT, CFT, MI och mindfulness.

I den fjärde och sista delen presenteras en översikt över de vanligaste psykiatriska tillstånden och diagnoserna, där reflektioner kring utmaningar och bemötande kopplade till specifika diagnoser lyfts upp.

Boken genomsyras av värme och en positiv människosyn och stimulerar till nyfikenhet och ett ännu större intresse för mänskligt beteende.

Agnes Mellstrand är legitimerad psykolog, handledare och föreläsare. Hon jobbar med KBT-terapi med ungdomar och vuxna och handleder bland annat psykologstudenter i stödsamtalsmetodik samt personal i kursen Psykiatri för icke-psykiatriker.

Ladda ner bokens bonusmaterial: reflektionsfrågor

Hur ska man bemöta den som mår dåligt?

I en intervju i Dagens Nyheter, Insidan den 22 november 2022 svarar Agnes Mellstrand såhär på frågan om det finns något bemötande man bör undvika? Som faktiskt kan försämra en persons psykiska mående?

– Att komma med hurtiga tillrop, ytliga lugnanden eller bli för formell är inte önskvärt. Inte heller att ”medikalisera” måendet det första man gör eller att för snabbt bli åtgärdsinriktad. Personen som mår dåligt kan känna sig jobbig och uppleva att du vill snabba på läkandet, säger hon och fortsätter:

– Personen kan känna att det som hen känner och upplever är fel och att hen behöver bli botad. Det kan väcka skamkänslor. Aktivt lyssnande är viktigare än att direkt försöka problemlösa.

Agnes Mellstrands tips om hur man kan bemöta en närstående som mår psykiskt dåligt

Samtalskurvan

Inledning

Skanna av läget, ange syfte och bygg upp samarbetsklimat. Lyssna aktivt och observera vad personen berättar för dig. Undvik att trissa upp stämningen, ge råd eller komma med egna erfarenheter.

Mittfas

Reflektera, diskutera och hantera eventuell sakfråga. Nu kan ni diskutera lösningar på problemet och utforska idéer för att skapa förändring.

Avslutning

Sammanfatta, kontrollera förståelse och skanna av. Kom överens om vad som ska följas upp till nästa gång.