Vad gör ett personligt ombud?

Personligt ombud är en stödinsats som kan beviljas till personer över 18 år med psykisk ohälsa.

Du kan lyssna på föreläsningen här