Vårt intressepolitiska arbete för ångestdrabbade

Arbetet i ÅSS består inte bara av vår medlemsverksamhet med Öppet hus, samtalsgrupper och liknande aktiviteter. En annan mycket viktig del av arbetet är att på olika sätt försöka påverka myndigheter och allmän opinion i frågor som är viktiga för ÅSS medlemmar och alla andra ångestdrabbade.

Vi vet att det finns problem i kontakter med vården, försäkringskassan och andra myndigheter. Detta försöker vi påverka genom att föra en dialog med både politiker och myndigheter inom stat, kommun och region.

Ett sätt att göra detta är att samarbeta med andra intresseorganisationer och det gör ÅSS genom att vara med i Funktionsrätt Stockholms stad respektive Funktionsrätt Stockholms län, som är samarbetsorgan för ett stort antal föreningar inom funktionshinderområdet.

Du är också välkommen att höra av dig om du på något sätt skulle vilja delta i det intressepolitiska arbetet!

ÅSS har också representanter i flera av Stockholms stads funktionshinderråd, som finns både i de olika stadsdelarna och i stadens förvaltningar. När det gäller samarbetet med psykiatrin finns det brukarråd knutna till vissa kliniker och ÅSS deltar i arbetet i alla befintliga brukarråd för att på olika sätt bevaka vår grupps intressen.

Vi kan inte ta upp enskilda ärenden men om du har förslag på frågor av allmänt intresse som ÅSS borde driva i kontakterna med myndigheterna är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om vårt arbete här