Digital utbildning – ”Det vi inte ser”

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren en ökad trygghet i att hantera svåra samtal med patienter som mår psykiskt dåligt och kan ha tankar på att ta sitt eget liv.

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården men även andra som möter personer som mår psykiskt dåligt och kan vara suicidala kan ta del av utbildningen.

Läs mer och registrera dig på Socialstyrelsens webbplats