Bristande läkemedelsuppföljning för barn

Flera barn får varje år psykiatriska läkemedel på felaktiga sätt inom barn- och ungdomspsykiatrin.

I över 40 fall de senaste fem åren har Inspektionen för vård och omsorg riktat kritik mot BUP för brister i läkemedelsbehandlingen, visar Ekots genomgång. Oftast handlar det om brister i hur vården följt upp läkemedel som de satt in.

Ett exempel rör en 8-årig pojke som hade fått antidepressiva läkemedel utskrivet av BUP och det gick flera månader mellan läkemedelsuppföljningarna.

Lyssna på inslaget här