Öppna den nationella hjälplinjen igen!

Gör skillnad och skriv under vårt upprop!

Varje år tar 1500 människor sitt liv och minst 15 000 försöker. Trots det saknas idag ett fungerande akut samtalsstöd till människor i kris och deras anhöriga. Denna funktion hade den Nationella hjälplinjen som trots stora protester lades ner 2020.

Folkhälsomyndigheten har både utrett behovet av en ny nationell hjälplinje, tagit fram ett förslag på hur den skulle kunna utformas och presenterat detta för regeringen våren 2022. Nu har det gått ett år och fortfarande har ingenting hänt.

Vi kan inte arbeta nog snabbt när det handlar om att rädda liv. Det är hög tid att regeringen och socialminister Jakob Forssmed agerar. Vi kräver därför att den nationella hjälplinjen öppnar igen!

Skriv under vårt upprop för att öppna den nationella Hjälplinjen igen!

Läs mer om kampanjen på NSPHs webbplats

Debattartikel i Aftonbladet

Pressmeddelande